Síguenos en Facebook Entrar | Regístrate

Tel.: 902 17 16 16 - info@educaline.com

Información
Valoración media:
  •  
Tu valoración:


Para acceder a este recurso necesitas adquirir una licencia.

Tasca 2. XXXI. Gràfiques i funcions I

Materia: Matemàtiques
Curso: 2º ESO
Tipo de recurso: Tarea
Descripción
ÍNDEX DE CONTINGUTS:
1. La funció lineal y = ax + b
2. El pendent i l'ordenada a l'origen de la funció y = ax + b
3. La fórmula i la gràfica
4. Què és una funció lineal?
5. Omplir i buidar una banyera
6. Interpretar una gràfica

_______________________________________________________

OBJECTIUS D'APRENENTATGE:
Al final d'aquesta tasca l'alumne hauria de:
• saber dibuixar la gràfica d'una funció lineal de la forma y = ax + b per a qualsevol valor de a i b,
• comprendre els conceptes de pendent i ordenada a l'origen,
• saber interpretar correctament les gràfiques de funcions per obtenir-ne informació.
Enviar a:
Enviar  
Relacionado con:
Formado por:
Vinculado a:
Copyright
Palabras clave
Asignaturas
Recurso perteneciente a la versión de centro
Matemàtiques - 2º ESO (Versión Centro)


Más información
Este recurso pertenece a:
Todo - Matemáticas


Comprar asignatura
Ver otras asignaturas

Reminder notice for Free Content Creator access point

Notice

Before posting any material, please insure that you have thoroughly reviewed the Terms of Use, Privacy Policy and Children’s Information Privacy Policy and are completely familiar with the rules and obligations for submissions to Carolina Biological’s Online Services. For ease of reference, links to each of these documents is provided below.


Terms of Use
Privacy Policy
Children’s Information Privacy Policy

Continuar