Relacionado con:

Tasca 2. XIII. L\\\'estructura de la Terra: roques i minerals I

Tasca 1. XIII. L\\\'estructura de la Terra: roques i minerals I

Formado por:

L'estructura de la Terra

Viatge al centre de la Terra

Què és un mineral?

Els minerals que formen les roques

Què són les roques?

Els minerals a la vida quotidiana

La composició de les roques

Exemples de roques

Identificar els minerals trobats en les roques

Algunes afirmacions sobre les roques i els minerals

Què és la meteorització?

La meteorització física

La meteorització biològica

La meteorització química

La meteorització

Exemples de meteorització

El paisatge meteoritzat

Com es formen les roques sedimentàries?

Algunes característiques de les roques sedimentàries

Alguns exemples de roques sedimentàries

Classificar les roques

La calcària i la creta

El gres

L'argila

Alguns usos de les roques sedimentàries

La història de la Terra

Altres tipus de roques sedimentàries

Com es formen les roques magmàtiques?

Alguns exemples de roques magmàtiques

Algunes característiques de les roques magmàtiques

Diagrama de la formació de les roques magmàtiques

Les roques magmàtiques més comunes

Exemples de roques magmàtiques