Relacionado con:

Tasca 1. III. La cèl·lula, la unitat de vida més petita

Tasca 2. III. La cèl·lula, la unitat de vida més petita

Formado por:

Els éssers vius

L'estructura dels éssers vius

La classificació dels materials en dos grups

Està o no està format per cèl·lules?

L'estructura de la cèl·lula animal

Les cèl·lules animals sota el microscopi

Les cèl·lules vegetals

L'estructura de la cèl·lula vegetal

Les cèl·lules vegetals sota el microscopi

Plantes i animals

Diferències entre les cèl·lules animals i vegetals

Els cloroplasts i la paret cel·lular

Teixits i òrgans

Les funcions vitals

Cèl·lules especials a les plantes

Les cèl·lules nervioses

Els glòbuls vermells

Els glòbuls blancs

La cèl·lula -la unitat bàsica de la vida

Cèl·lules animals i vegetals

La cèl·lula

Organismes unicel·lulars i pluricel·lulars

El disseny de la cèl·lula

La cèl·lula animal

Els components de la cèl·lula animal

La cèl·lula vegetal

Els components de la cèl·lula vegetal

El cicle cel·lular

Sistema de membranes

Sistema de membranes