Relacionado con:

Presentació PDI. XIII. El moviment i les forces I

Tasca 2. XIII. El moviment i les forces I

Formado por:

El moviment

La velocitat, l'espai i el temps

El triangle de la velocitat

Les unitats de mesura de la velocitat

Alguns exemples de càlculs amb la fórmula de la velocitat