Relacionado con:

Presentació PDI. XIII. El moviment i les forces I

Tasca 1. XIII. El moviment i les forces I

Formado por:

La gravetat

La massa

El pes

Com es mesura el pes?

Més dades sobre el pes