Relacionado con:

Tasca 1. XXVI. Cossos geomètrics: poliedres I

Presentació PDI. XXVI. Cossos geomètrics: poliedres I

Tasca 3. XXVI. Cossos geomètrics: poliedres I

Formado por:

L'àrea total: introducció

L'àrea total d'un prisma

La fórmula per calcular el volum d'un prisma

El volum d'un prisma

Un experiment sobre el volum