Relacionado con:

Presentació PDI. XXXIII. Estadística i probabilitat. Repàs

Tasca 1. XXXIII. Estadística i probabilitat. Repàs

Tasca 3. XXXIII. Estadística i probabilitat. Repàs

Tasca 4. XXXIII. Estadística i probabilitat. Repàs

Formado por:

En una taula

En un diagrama de barres

Quin és el valor central?

Quina és la mitjana?

Quants més?