Relacionado con:

Tasca 1. XXXIII. Estadística i probabilitat. Repàs

Tasca 3. XXXIII. Estadística i probabilitat. Repàs

Presentació PDI. XXXIII. Estadística i probabilitat. Repàs

Tasca 2. XXXIII. Estadística i probabilitat. Repàs

Formado por:

Esdeveniments segurs

Esdeveniments impossibles

Segur o impossible?

Seria possible que ocorregués?

L'espai mostral