Relacionado con:

Tasca 2. XXXIII. Estadística i probabilitat. Repàs

Tasca 1. XXXIII. Estadística i probabilitat. Repàs

Tasca 3. XXXIII. Estadística i probabilitat. Repàs

Tasca 4. XXXIII. Estadística i probabilitat. Repàs

Formado por:

Quant pesa?

El pes de les llimones

Una sèrie de lletres individuals

Els ous de les dues granges

Agrupar dades

L'aparició de la lletra G

Freqüència relativa

Els mitjons

Els mitjons i la freqüència relativa

Llibres per a l'estiu

Llibres per a l'hivern

La cafeteria Ascani

Dades idèntiques però variables diferents

Les sabates que estan de moda

Els colors de les corbates

En la loteria

Pantalons

Test de Matemàtiques

Els resultats de 9 test

Trobar la mediana

Quina és la mitjana?

Torneig de bridge per equips

Quants més?

Les vendes de mitjons d'esport

El preu per acció d'una empresa

La moda i la mediana en una taula

La moda i la mediana en un diagrama

La moda i la mediana

Els ingressos de l'Elena

L'equip de bàsquet

Tirar un dau

El torneig d'escacs

Els salts de longitud

La pesca

Esdeveniments segurs

Les pomes que cauen dins la cistella

Treure un nombre imparell

Esdeveniments impossibles

Les pomes que no cauen dins la cistella

Treure un nombre més gran o igual que 7

Escollir cartes

13 noms de la guia telefònica

Segur o impossible?

El color de la bola

Una moneda

Dues monedes

Un experiment aleatori

Tirar un dau

Escollir una carta