Relacionado con:

Presentació PDI. I. Els éssers vius

Tasca 2. I. Els éssers vius

Formado por:

Les cèl·lules

Les cèl·lules animals

Les cèl·lules vegetals

Característiques de les cèl·lules animals i vegetals