Relacionado con:

Tasca 1. I. Els éssers vius

Tasca 2. I. Els éssers vius

Formado por:

Els éssers vius

L'estructura dels éssers vius

La classificació dels materials en dos grups

Està o no està format per cèl·lules?

L'estructura de la cèl·lula animal

Les cèl·lules animals sota el microscopi

Les cèl·lules vegetals

L'estructura de la cèl·lula vegetal

Les cèl·lules vegetals sota el microscopi

Plantes i animals

Diferències entre les cèl·lules animals i vegetals

Els cloroplasts i la paret cel·lular

Teixits i òrgans

Les funcions vitals

Cèl·lules especials a les plantes

Les cèl·lules nervioses

Els glòbuls vermells

Els glòbuls blancs

Està viu?

Les tres funcions vitals

Els principals grups d'organismes vius

Animals

Plantes

Fongs

Moneres

Protists