Relacionado con:

Tasca 1. IX. Rectes i angles

Presentació PDI. IX. Rectes i angles

Formado por:

Angles de diferents mesures

Angles aguts

Angles obtusos

Com traçar la mediatriu d'un segment

Traçar la bisectriu d'un angle