Relacionado con:

Tasca 1. I. Els nombres naturals i les seves operacions I

Tasca 2. I. Els nombres naturals i les seves operacions I

Formado por:

Diferents preguntes sobre la mateixa operació

Un problema referent a un aparcament

Un aparcament

Quantes vegades més?

Un turista

Un tren

A quina distància?

L'espai i el temps necessari per recórrer-lo

Quantes n'hi havia?

El valor posicional en els nombres naturals

Centenes, desenes i unitats

Descompondre un nombre. Valor posicional

La Terra

Arrodonir nombres naturals a la desena més pròxima

Arrodonir nombres naturals a la centena més pròxima

Arrodonir a la unitat de miler més pròxima

Arrodonir nombres naturals a la unitat de miler més pròxima