Relacionado con:

Tasca 1. I. Les tres funcions vitals. Repàs

Presentació PDI. I. Les tres funcions vitals. Repàs

Formado por:

La funció de relació: la sensibilitat

La funció de relació: el moviment

La funció de reproducció

Les funcions de les cèl·lules

El creixement