Relacionado con:

Presentació PDI. IX. L\\\'energia

Tasca 2. IX. L\\\'energia

Formado por:

Les formes d'energia a casa

Altres formes d'energia

Les fonts d'energia

Les fonts d'energia no renovables

Les fonts d'energia renovables

Diferències entre les fonts d'energia renovables i no renovables