Relacionado con:

Tasca 1. I. Les tres funcions vitals. Repàs

Tasca 2. I. Les tres funcions vitals. Repàs

Formado por:

Està viu?

Les tres funcions vitals

La funció de nutrició: el consum d'oxigen

La funció de nutrició: l'equació de la respiració

La funció de nutrició: els productes de la respiració

La funció de nutrició

La funció de nutrició: l'excreció

La funció de nutrició: els productes excretats

La funció de relació: la sensibilitat dels éssers vius

La funció de relació: els òrgans dels sentits dels mamífers

La funció de relació: els moviments dels animals i de les plantes

La funció de relació: afirmacions sobre el moviment

La funció de reproducció

La funció de reproducció: tipus de reproducció

La funció de reproducció: afirmacions sobre la reproducció

Cèl·lules especials a les plantes

Les cèl·lules nervioses

Els glòbuls vermells

Els glòbuls blancs

Les fases de creixement de la granota

El cicle vital de la papallona