Relacionado con:

Tasca 1. IX. L\\\'energia

Tasca 2. IX. L\\\'energia

Formado por:

Diferents formes d'energia

Algunes formes d'energia

Un concert de rock

Algunes formes d'energia

Altres formes d'energia

Alguns exemples de diferents formes d'energia

La circulació de l'energia

El poder calorífic de diferents combustibles

Les fonts d'energia

El procés d'elaboració del pa

L'escassetat de combustibles

Alguns productes derivats del petroli

Fonts d'energia no renovables

La formació del cru i del gas natural

L'energia mareomotriu

L'energia hidroelèctrica

L'energia geotèrmica

L'energia solar

L'energia eòlica

La biomassa

Les fonts d'energia renovables

Els efectes de les condicions meteorològiques sobre les centrals

Diferències entre les fonts d'energia renovables i no renovables

L'energia del Sol

L'energia solar

El Sol com a forma d'energia

La transferència de l'energia del Sol als combustibles fòssils

Els combustibles fòssils

La formació del carbó

El paper del Sol en la producció de la biomassa

La biomassa

La biomassa com a combustible

La influència del Sol en el moviment de l'aire i de l'aigua a la Terra

L'energia del vent i de les onades

Les brises marines i terrestres

Els aliments i l'energia del Sol

Un blatdemorar

Els aliments

L'efecte de la llum sobre el creixement de les plantes

Diferents tipus d'energia química

L'energia química

Les bateries i les piles