Relacionado con:

Tasca 1. XIX. Unitats de mesura

Tasca 2. XIX. Unitats de mesura

Formado por:

Unitats antigues de longitud

Unitats mètriques de longitud

Estimar longituds

Unitats anglosaxones de longitud

Convertir unitats anglosaxones de longitud

Ets bo a l'hora d'estimar mesures?

Dibuixar segments

Convertir unitats mètriques de longitud

Els volums de l'enciclopèdia de la prestatgeria

Convertir unitats mètriques: les longituds correctes

Convertir unitats mètriques de longitud

Les distàncies al mapa

Mesurar distàncies als mapes

Unitats mètriques d'àrea

Dibuixar un polígon

Unitats mètriques d'àrea

Convertir unitats mètriques d'àrea

Expressar àrees en mil·límetres quadrats

Expressar àrees en centímetres quadrats

Expressar àrees en decímetres quadrats

Convertir unitats mètriques d'àrea: la unitat que falta

Les distàncies

La pissarra

Un quadrat de quatre polzades quadrades

L'àrea del jardí

Un quadrat de setze centímetres quadrats

L'àrea del sobre